DIENOS ANEKDOTAS

Kinų restorane:

Tū: Kuo galiu jums padėti?

Tomas: Kas tu toks?

Tū: Tū.

Tomas: Ne aš, o tu!

Tū: Taip, aš Tū.

Tomas: Tik atsakyk man, kas tu toks?!

Tū: Aš jau tau sakiau!

Tomas: Ar tu kurčias?

Tū: Ne, Tū aklas.

Tomas: Aš ne aklas, čia tu aklas!

Tū: Taip aš ir sakiau.

Tomas: Tu ką pasakei?

Tū: Aš nesakiau "ką", aš sakiau Tū!

Tomas: To aš ir klausiu tavęs!

Tū: Tū ir atsakinėja.

Tomas: Patylėk! Ė tu!

Tū: Ką?

Tomas: Ne tu, jis, tam kampe. Kas tu toks?

Ash: Ash.

Tomas: Taip tu!

Ash: Aš esu Ash.

Tū: Jis yra Ash, o aš esu Tū!